Montering av under- jordiske avfallsbrønner

Vi leverer og monterer underjordiske avfallsbrønner. Kun et lite nedkastpunkt oppå bakken som er koblet sammen med container under bakken som kan romme opp til 5000 liter.

Fordeler:

  • Lite plassbehov siden container er under bakken
  • Lite lukt, selv om sommeren grunnet temperaturen i grunnen
  • Selvkomprimering
  • Reduserte driftskostnader