Grøntanlegg offentlig anlegg

Vi utfører alt innenfor grøntanlegg og er behjelpelig med prosjektering.

 • Belegningsstein
 • Heller
 • Skifer
 • Brostein
 • Alle typer av tørrmurer
 • Kantstein
 • Trapper
 • Beplanting
 • Ferdiggress
 • Bark, grus, asfalt og singel
 • Benker, bord og sykkelstativ

Våre hovedleverandører er ASAK miljøstein, Jogra steinindustri og Vestre. Se derer hjemmesider for inspirasjon og produkt katalog.