Grøntanlegg i det private uterom

Vi utfører alt innenfor grøntanlegg og er behjelpelig med prosjektering.

  • Belegningsstein
  • Heller
  • Skifer
  • Brostein
  • De aller fleste typer av tørrmurer
  • Kantstein
  • Trapper
  • Beplanting
  • Ferdiggress
  • Bark, grus, asfalt og singel.

Våre hovedleverandører er ASAK miljøstein og Jogra steinindustri. Se deres hjemmesider for inspirasjon og produkter